Zvýšenie imunity

Imunitný systém tvorí spolu s centrálnym nervovým systémom a hormonálnym systémom supersystém, ktorý zaisťuje rovnováhu organizmu. Imunita zabezpečuje obranyschonosť tela proti všetkým škodlivinám (predovšetkým infekčným mikroorganizmom) pochádzajúcim z vonkajšieho prostredia, ale aj proti škodlivinám, vznikajúcim vnútri organizmu. „Dobrá“ imunita nás nepretržite chráni aj proti civilizačným chorobám a rozvoju zhubného nádorového bujnenia.

Načítavanie

Imunitný systém tvorí spolu s centrálnym nervovým systémom a hormonálnym systémom supersystém, ktorý zaisťuje rovnováhu organizmu. Imunita zabezpečuje obranyschonosť tela proti všetkým škodlivinám (predovšetkým infekčným mikroorganizmom) pochádzajúcim z vonkajšieho prostredia, ale aj proti škodlivinám, vznikajúcim vnútri organizmu. „Dobrá“ imunita nás nepretržite chráni aj proti civilizačným chorobám a rozvoju zhubného nádorového bujnenia.