Glutamín

L-glutamín je najviac zastúpená aminokyselina v kostrovom svalstve. Úloha glutamínu je dôležitá predovšetkým čo sa týka podpory proteosyntézy. Pokiaľ je hladina glutamínu v krvi znížená, ostatné aminokyseliny sú konvertované (prevedené) na glutamín, aby sa tento deficit vyrovnal. V opačnom prípade, teda pokiaľ je hladina glutamínu na vysokej úrovni, nie je táto konverzia iných aminokyselín na glutamín potrebná. Z tohto dôvodu sú glutamínu pripisované výrazne antikatabolické vlastnosti a tiež podporuje antikatabolickú funkciu BCAA. Obrovským pozitívom L-glutamínu je podpora regenerácie tým, že stimuluje uvoľňovanie hydrogénuhličitanu sodného. Ten neutralizuje odpadové kyslé únavové látky vznikajúce fyzickou námahou. Ďalším pozitívom je vplyv glutamínu na hladinu rastového hormónu (HGH), ktorú má schopnosť ovplyvňovať.

Načítavanie

L-glutamín je najviac zastúpená aminokyselina v kostrovom svalstve. Úloha glutamínu je dôležitá predovšetkým čo sa týka podpory proteosyntézy. Pokiaľ je hladina glutamínu v krvi znížená, ostatné aminokyseliny sú konvertované (prevedené) na glutamín, aby sa tento deficit vyrovnal. V opačnom prípade, teda pokiaľ je hladina glutamínu na vysokej úrovni, nie je táto konverzia iných aminokyselín na glutamín potrebná. Z tohto dôvodu sú glutamínu pripisované výrazne antikatabolické vlastnosti a tiež podporuje antikatabolickú funkciu BCAA. Obrovským pozitívom L-glutamínu je podpora regenerácie tým, že stimuluje uvoľňovanie hydrogénuhličitanu sodného. Ten neutralizuje odpadové kyslé únavové látky vznikajúce fyzickou námahou. Ďalším pozitívom je vplyv glutamínu na hladinu rastového hormónu (HGH), ktorú má schopnosť ovplyvňovať.